WARTA ubezpieczenie OC AC

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta jest jednym z najstarszych ubezpieczycieli w Polsce. Powstanie TuiR Warta datuje się na 1920 rok. Na początku jej siedziba mieściła się w Poznaniu.Dopiero 11 lat od daty powstania siedziba została przeniesiona do Warszawy. W skład TuiR Warta wchodzi również Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta”.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji powstało dzięki połączeniu Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego z Krajowym Ubezpieczeniem na Życie oraz Poznańskim Bankiem Ziemian i Związkiem Producentów Rolnych. Na samym początku Warta pełniła jedynie funkcję towarzystwa reasekuracyjnego. W wyniku wybuchu drugiej wojny światowej i niemieckiej okupacji działalność spółki została zawieszona. Warto próbowano reanimować rok po zakończeniu wojny w 1946 roku. Wtedy też miało miejsce zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego został wyłoniony Zarząd składający się z trzech osób. Niestety wskutek wojny większość majątku Warty została zniszczona, dlatego pierwsze lata działania warty polegały na odnowieniu kontaktu i budowaniu pozycji.

Do 1992 roku Warta była własnością Skarbu Państwa. Dopiero w 1993 roku nastąpiła prywatyzacja spółki. Akcje spółki Warta zadebiutowały na giełdzie w 1995 roku. Był to debiut nie tylko Warty na GPW ale w ogóle pierwszej polskiej firmy ubezpieczeniowej. W 2000 roku nowym udziałowcem Warty staje się Grupa KBC. Od tej pory wraz z Kulczyk Holding w prywatnych rękach znajdowało się aż 92,13% akcji spółki. Rok później Warta nawiązała stała współprace z Kredyt Bankiem jednocześnie stając się jedynym bancassurance w Polsce.

Warta poza tym, że jest to jedno z najstarszych towarzystw ubezpieczeniowych to jeszcze jest jednym z największych w Polsce. Warta oferuje ponad 160 produktów ubezpieczeniowych. Jej produkty są skierowane zarówno dla klientów indywidualnych jak również firm. Warto jako jedyny polski ubezpieczyciel oferuje swoim klientom możliwość samodzielnego ułożenia pakietu ubezpieczenia. To klient decyduje o tym co chce ubezpieczyć a czego nie i na jaką kwotę. Dzięki temu polisy Warty są najlepiej skomponowane i najbardziej trafiają w potrzeby klientów.

Dodaj komentarz

*

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress