Przewłaszczenie dla firm

Przewłaszczenie to jedna z dostępnych na rynku form zabezpieczenia obcego finansowania. Z formalnego punktu widzenia przewłaszczenie polega na tym, że dłużnik przenosi prawo do posiadania danej rzeczy na poczet wierzyciela.

W polskich warunkach z przewłaszczenia mogą korzystać zarówno klienci indywidualni jak i przedsiębiorstwa. Chodzi o firmy działające pod każdą formą prawną: indywidualna działalność gospodarcza na zasadach ogólnych(książka przychodów i rozchodów), spółki cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne lub komandytowe.

Według polskich regulacji prawnych przedmiotem przewłaszczenia mogą być jedynie rzeczy ruchome. Na przykład spółka z.o.o może za pomocą przewłaszczenia skredytować zakup nowego pojazdu. Wówczas w przypadku niespłacania zobowiązania, rzecz będąca przedmiotem zabezpieczania przechodzi automatycznie w posiadanie instytucji kredytującej.

Dodaj komentarz

*

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress