Co to jest i na czym polega PRZEWŁASZCZENIE

Instytucje finansowe udzielając obcego finansowania klientom muszą się zabezpieczyć na wypadek niewypłacalności dłużnika. Popularnymi zabezpieczeniami wierzytelności są wszelkiego rodzaju cesje praw z ubezpieczenia lub ustanowienie hipoteki.

Złóż WNIOSEK o kredyt zabezpieczony zastawem auta

Coraz częściej w Polsce instytucje finansowe stosują przewłaszczenie na zabezpieczenie. W skrócie polega to na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności do danej rzeczy na instytucje kredytujące.

Co oznacza i czego dotyczy przewłaszczenie?

Przedmiotem przewłaszczenia stają się głównie rzeczy ruchome. Wierzyciele dopuszczają także przedmioty o zmiennym składzie np. ustalona ilość towarów na poczet przewłaszczenia. Zaskakujący jest fakt, iż polskie prawo jednoznacznie nie reguluje umowy przewłaszczenia. Można powiedzieć, iż jedynie art. 101 ustawy prawo bankowe mówi o formie zabezpieczeniu wierzytelności poprzez przeniesienie prawa własności rzeczy na wierzyciela.

Jakie mogą być formy przewłaszczenia?

– prawo własności przechodzi na dłużnika, a ten zobowiązany jest do przekazania własności  z powrotem po zaspokojeniu danej wierzytelności(konieczna jest dodatkowa umowa)
– prawo własności przechodzi na wierzyciela pod warunkiem rozwiązującym- tzn. z chwilą zaspokojenia wierzytelności prawo własności powraca automatycznie do dłużnika.

Dodaj komentarz

*

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress